Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

ang dating mga aprikano ay masyadong inaabuso ng mga americans dahil na nga sa kanilang kulay at dati'y may medyo may kagipitan so ang mga aprikans ay ginagwa nilang alila at inaabuso pa ng mga muslim ito dahil sa panohong un nag africa ay natirhan na rin ng mga muslim ... ang muslim ay nagkipagkalakaln din sa mga aprica at naicpan nilang manirahan doon  

All reviews - 1
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0
Unrated - 0

All reviews - 1
Editorial reviews - 0

All reviews - 1